ECLIPSE – Väsby rock festival (Upplands-Väsby) – 3.8.2013